Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Jousi Sähkö Oy
Y-tunnus: 2833873-2
0406311631
Juhanintie 2B10
11130 Riihimäki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jouni Sinervo
jouni@jousisahko.fi

3. Rekisterin nimi

Jousi Sähkö Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
  • Nimi
  • Asema
  • Puhelinnumero
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Organisaation nimi ja y-tunnus
  • Yhteysloki
6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisista muista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille, lukuun ottamatta rekisterinpitäjän kirjanpidon ja asiakasrekisterin yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Evästeet

Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä markkinoinnin osuvuuden analysoimiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän selaimeen. Eväste sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista.

11. Tietojen tarkastus ja poisto

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa tarkastusta. Tarkastus toteutetaan ottamalla yhteyttä kohdassa 2. merkittyyn yhteyshenkilöön.

Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan.

12. Rekisteriselosteen voimassaolo

Rekisteriseloste on luotu 27.5.2018 ja on voimassa toistaiseksi. Seloste kannattaa lukea säännöllisesti, koska selostetta päivitetään jos rekisterinpitoon liittyviin käytäntöihin tulee muutoksia.