uusiutuva energia

meiltä aurinkopaneelit ja lämpöpumput

uusiutuva energia

Uusiutuva aurinkoenergia on ympäristöystävällinen vaihtoehto.​

asennukset ammattitaidolla

Uusiutuvaa energiaa on muun muassa aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergia sekä maalämpö. Aurinkoenergia on helpoiten hyödynnettävissä oleva uusiutuva energia. Aurinkoenergialla voidaan tuottaa huomattava osa tarvittavasta sähköstä.

Aurinkosähköjärjestelmä on helposti asennettavissa niin kotitalouksiin kuin toimistorakennuksiin, jolloin se tuottaa osan rakennuksessa tarvittavasta energiasta.

Paras energiasäästö saavutetaan yhdistämällä aurinkosähköjärjestelmä ilmalämpöjärjestelmän kanssa, jolloin aurinkopaneeleiden tuottama sähköenergia käytetään ilmalämpöpumpun sähköenergiana.

Ilmalämpöpumppu hyödyntää auringon tuottamaa ympäristöystävällistä energiaa. Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö tallentaa ulkoilmaan varastoitunutta auringon lämpöä. Lämpö siirretään paineistetun kylmäaineen välityksellä sisäyksikköön, josta se vapautetaan huoneilmaan.

auringosta energiaa

Aurinkopaneeli muuttaa valon sähköksi

Aurinkosähkö on sähkövirtaa, jota auringonvalo tuottaa aurinkopaneelissa olevissa aurinkokennoissa. Valo muuttuu kennoissa sähköksi, jota voidaan käyttää sähkölaitteissa, syöttää sähköverkkoon toisten käytettäväksi tai varastoida akkuun.

Aurinkosähköä syntyy auringonvalon osuessa aurinkopaneelin aurinkokennoihin, jotka on useimmiten valmistettu piistä. Valo kulkee pieninä painottomina valohiukkasina, fotoneina. Kukin fotoni voi kennoon osuessaan irrottaa yhden elektronin, jolloin sen energiaa siirtyy elektronille.

Lämpöpumpuppu kerää lämpöä ilmasta

Öljyllä ja sähköllä lämmittäminen on kallista ja ympäristöä rasittavaa. Varsinkin kylminä pakkaspäivinä. Ilma-vesilämpöpumpulla voi säästää talon lämmityskustannuksissa, jopa yli 50% samalla ympäristöä arvostaen.

Ulkoyksikössä kylmäaineeseen siirtyy lämpöenergiaa hyvinkin alhaisissa ulkolämpötiloissa jopa -28°C asteessa. Sisäyksikössä tämä lämpöenergia siirretään talon lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Laitteisto tuo mukanaan erinomaista käyttövarmuutta ja mukavuutta.